GothCons Värdegrund

Bakgrund

GothCons värdegrund utgår från synen om alla människors lika värde samt styrkan i att vara en bred förening med stor mångfald. Föreningen och det konvent vi arrangerar inrymmer många delar av spelhobbyn och här finns flera utmaningar. Som arrangör av Sveriges äldsta spelkonvent, är målet för GothCon att arbeta medvetet och kontinuerligt med dessa utmaningar. Våra besökare och de som kommer för att arbeta med konventet, ska veta vad vi står för.

Värdegrund

Föreningen GothCon och det konvent vi anordnar ska vara trygga platser där alla känner sig välkomna. GothCon tar därför avstånd från diskriminering och förtryck i samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.

Konventet ska vara öppet och välkomnande för alla. Till GothCon kommer människor för att träffas, spela, ha trevligt och umgås med varandra. Med en verksamhet där analoga spel, fantastik, teater, cosplay och annat representeras, värdesätter vi det utbyte vi har av varandra oavsett bakgrund eller favoritspel. Vårt mål är ett konvent där människor träffas för att skapa minnen i en trygg miljö.