Digital Code of Conduct

Code of Conduct för konventet GothCons besökare, utställare och medarbetare.

Discord

Admins

 • Ansvarar för att GothCons Discord-server finns och fungerar som avsett.
 • Ansvarar för att utseendet på GothCons Discord-server uppdateras och justeras när det behövs och är möjligt.
 • Tilldelar rättigheter till de användare som ska ha det.

Moderatorer

 • Ansvarar för att GothCons digitala code of conduct efterlevs.
 • Agerar själv eller tillsammans med andra moderatorer då GothCons digitala code of conduct inte efterlevs.
 • Har minst en jourhavande moderator ständigt online under konventet.

Moderatorer och admins har grönt användarnamn på servern.

Beteende

GothCon ska vara en rolig och trevlig upplevelse, fri från trakasserier, där alla känner sig välkomna och utifrån den grunden har vi upprättat en code of conduct – uppförandekod – som gäller alla som deltar i konventet. Du kan också läsa mer i vår värdegrund

Vi tolererar inte trakasserier i någon form och deltagare som ombeds sluta med trakasserande beteende förväntas rätta sig efter det omedelbart. Om någon uttrycker sig på ett sätt som strider mot dessa riktlinjer, förbehåller vi oss rätten att stänga av personen från servern.

Vi vill också göra alla medvetna om att kommunikation på nätet kan vara klurigt. Särskilt textbaserad sådan, men även röstchatt utan bild gör det svårt att uppfatta helt vad en annan person faktiskt menar. Vi går miste om ansiktsuttryck, kroppsspråk, och när det gäller text; även tonfall vilket kan göra att missförstånd lätt uppstår.

Konfidentialitet och säkerhet

Var medveten om att det finns en möjlighet att saker du säger/skriver här kan bli offentligt. Även om vi naturligtvis förväntar oss att alla deltagare respekterar att sådant som delas här inte ska delas offentligt kan vi inte garantera att deltagare inte tar skärmdumpar eller på något annat sätt sparar sådant som sägs här. Vi kan inte heller garantera att allas enheter eller uppkopplingar är säkra. Filer som laddas upp på servern kan laddas ner av alla som har tillgång till den. Därför undanber vi dig från att publicera inloggningsinformation eller annan typ av känslig information som kan göra att du eller någon annan kommer till skada om den blev offentliggjord.

Uppmaning

Även om alla deltagare får använda vilket användarnamn de vill så länge det inte bryter mot några av trakasserireglerna, så uppmanar vi alla att ändra sitt smeknamn på servern till sitt önskade tilltalsnamn (vilket också det kan vara ett smeknamn) och pronomen. Exempel: Nina, hon eller Nina – han/honom, Nina (hen)

För att göra dessa ändringar gör såhär: När du är inne på servern, ser du dig själv i listan över vilka som är online. Högerklicka på ditt namn och välj “byt smeknamn”, vilket enbart ändrar för den servern du är inloggad på.

Trakasserier

Trakasserier inkluderar men är inte begränsade till:

 • Kränkande kommentarer om kön, könsidentitet och -uttryck, sexuell läggning, funktionsvariation, psykisk hälsa, neurodivergent, fysiskt utseende, kroppsstorlek, etnicitet, ålder eller religion.
 • Ovälkomna kommentarer rörande en persons livsstil; inklusive mat, hälsa, föräldraskap, droganvändning eller yrkesliv.
 • Medveten felköning eller användande av “döda” namn.
 • Simulerad fysisk kontakt (dvs skrivna beskrivningar av handlingar såsom “kram” eller “ger ryggmassage”) utan samtycke eller efter ha blivit ombedd att sluta.
 • Hot om våld
 • Uppmanande till våld mot någon person, inklusive uppmuntrande av självskadebeteende eller självmord.
 • Medvetet försök att skrämmas
 • Utdraget störande av diskussioner
 • Ovälkommet sexuellt eller romantiskt uppvaktande
 • Fortsatt one-on-one eller enskild kommunikation efter önskemål om att det ska upphöra
 • Publicering av privat kommunikation

Jargong under spel

Eftersom vi spelar spel på GothCon och det inte sällan förekommer våld och andra hemskheter i sådana sammanhang förstår vi naturligtvis att det kan uppkomma vad som taget ur sitt sammanhang kan låta som uppmaning till våld. Det här är särskilda situationer där vi vädjar till alla deltagares goda omdöme och sunda förnuft. Det ska vara roligt och kännas tryggt att delta i alla GothCons arrangemang.

På konventet kan det vara så att du hamnar i en spelgrupp där alla inte känner varandra. Vi vill därför påminna om att den jargong du är van vid kanske inte fungerar eller når fram på ett bra sätt och du bör därför tänka dig för vid användning av exempelvis av sarkasm och ironi. Detta är särskilt viktigt i text.

Drogfritt konvent

GothCon är ett alkohol- och drogfritt konvent. Det betyder dock inte att vi kan hindra deltagare som deltar hemifrån att konsumera droger eller alkohol men vi uppmanar starkt till att deltagare avstår.

Sexuellt innehåll

Det är varken lämpligt eller tillåtet att dela sexuellt explicit innehåll på GothCons Discord-server oavsett om det sker med samtycke eller inte.

Rapportering

Om du blir trakasserad, lägger märke till att någon annan blir trakasserad eller har något annat bekymmer kontakta moderatorer eller trygghetsvärdarna. De kommer att bemöta problemet så fort de kan.

Vi kommer att respektera önskan om att förbli anonym vad det gäller den eller de utsatta. Vi kan komma att efter eget omdöme offentliggöra personen som vi fått klagomål om, eller varna tredje part enskilt om hen. Vi kommer inte att namnge den eller de utsatta utan deras explicita samtycke. Skulle polisanmälan bli aktuellt står vi till tjänst.

Konsekvenser

Deltagare som har blivit ombedda att sluta med trakasserande beteende förväntas rätta sig omedelbart. Om någon uttrycker sig på ett sätt som strider mot dessa riktlinjer, kan ansvariga vidta åtgärder som att stänga av personen från servern. Vid avstängning återbetalas ej anmälningsavgiften. Chattloggar över servern kan komma att sparas och överlämnas till polis i händelse av polisanmälan.