GothCon Information

Öppettider för sovsalar!

Det har varit viss otydlighet i när sovsalarna är öppna så här kommer ett förtydligande:

Mellan 08:00-20:00 är sovsalarna öppna för fritt tillträde. Övriga tider så kommer de att öppnas en gång i timmen vid halv. Ex. 00:30, 01:30 osv.