Under konventet

Information under konventet
Vid ingången till cafeterian finns anslagstavlor där information från arrangörerna, ändringar etc kommer att anslås. Utöver detta finns löpande information om saker så som sals-ändringar m.m. på vår facebook. Titta på dem för aktuell information om konventet.

Parkering
Parkeringen på Hvitfeldtska sköts numer av Parkering Göteborg. För mer information om parkering samt kartor över parkeringsplatser i området, besök deras hemsida.

Bagageinlämning

På grund av platsbrist kommer vi på GothCon XLIV inte kunna ha någon bagageinlämning.