Ordningsregler

För att alla besökare, funktionärer och arrangörer ska trivas på GothCon finns det vissa regler att ta hänsyn till. Dessa är listade nedan:

 • Ingen alkoholförtäring får ske i samband med konventet. Berusade personer kommer att avvisas från området.
 • All form av kränkande behandling, diskriminering, sexuella ofredanden eller andra trakasserier är givetvis förbjudet. Alla överträdelser kommer tas på största allvar och de ansvariga kommer i grova eller upprepade fall att avvisas från konventet.
 • All form av skadegörelse är givetvis förbjuden. Beroende på typen av skadegörelse kommer en polisanmälan att upprättas och den skyldige kommer att avvisas från konventet.
 • Det är inte tillåtet att gå in genom låsta dörrar. Inpassage ska enbart ske genom olåsta eller bemannade dörrar!
 • Vid brandlarm skall byggnaden utrymmas. Detta gäller i alla lägen.
 • Betalande besökare ska bära sitt inträdesbevis synligt för att underlätta vid kontroller. Arrangörer ska bära sina arrangörsbrickor.
 • Det är inte tillåtet med blankvapen eller replikas av riktiga vapen på konventet.
 • Håll rent efter dig och släng skräp och pant på rätt ställe.
 • Motiv med överdriven våldsskildring och sexuella motiv får inte användas vid affischering och skyltning (eller finnas, öppet, till försäljning). Vi förbehåller oss rätten att plocka undan material som vi finner bryta mot denna regel.
 • Det är inte tillåtet att fästa saker på väggar eller dörrar utan tillstånd, vänd dig till receptionen för att få tillstånd och rätt sorts tejp.
 • Tänk på att det finns folk som är allergiska, undvik därför i största möjliga mån att förtära sådant som kan orsaka en allergisk reaktion via luften. Det råder totalt nöt- och sesamförbud på området under hela konventet.