Reklam och försäljning

Varje år kommer ett antal butiker och företag till GothCon för att visa upp sig och arrangera aktiviteter. Om du eller ditt företag önskar sälja eller förevisa produkter, ta snarast kontakt med butiksansvarig via butik@gothcon.se.

Observera att Föreningen GothCons medgivande krävs för att företag, personer eller organisationer ska få sälja varor eller tjänster under konventet. Detta gäller även på våra officiella kanaler som Discord, Facebook etc. Detsamma gäller för att dela ut/sätta upp prislistor, reklam eller liknande. GothCon förbehåller sig rätten att ta ner sådant som inte följer våra riktlinjer.