Tänk på att…

Givetvis gör vi allt vi kan för att alla ska få spela det de vill, men det kan hända att vissa arrangemang blir så populära att alla helt enkelt inte får plats. Om detta skulle hända gäller den turordning betalningen kommit oss tillhanda.

Om man inte får spela på grund av till exempel spelledarbrist får man tillbaka anmälningsavgiften för det aktuella arrangemanget. Via webben är det även möjligt att se om betalning har registrerats samt vilka arrangemang med föranmälningskrav som man kommit med i.

Vi rekommenderar att besökare under 15 år kommer i vuxens sällskap.

Du måste betala inträde för att få spela samt för att lämna in varor till, eller närvara på, auktionen.

Du får bara sova där du blir anvisad. Fråga i receptionen om du är osäker.

GothCon är ett drogfritt konvent, varför bland annat alkohol är förbjudet på konventet.

Rökning är endast tillåtet utanför skolans område.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som uppträder störande, bryter mot konventets ordningsregler eller spelar utan att ha betalat inträde.